Skip to content

Termeni si conditii generale de utilizare

Bine ați venit pe site-ul www.totalenergies.ro. Prin conectarea la Site, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și ați acceptat, fără limitări sau rezerve, Termenii și condițiile de utilizare. Rețineți că, dacă vizitați alte site-uri din Compania TotalEnergies, acestor Site-uri li se aplică alți termeni și condiții generale, respectiv politici generale privind protecția datelor cu caracter personal. Vă recomandăm să citiți cu atenție notificările legale ale acestora.

Identitate

Societatea care publica Site-ul (denumită în cele ce urmează „Societatea”)

TOTALENERGIES MARKETING ROMANIA S.A.

Sediu social: Romania, Cristian, Strada Stejarilor nr. 2

Capital social: 33.783.600 lei (RON),

Înregistrată la Registrul Comerțului din România sub nr. J08/721/18.03.2005

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J08/721/2005,

CUI RO 17379570

E-mail: [email protected]

Design tehnic și dezvoltarea site:

Dagobert SAS, 432 632 495 R.C.S. PARIS,  39 rue des Mathurins 75008 Paris

Hosting site:

Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany

Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA

Dun and Bradstreet (D&B): 015922699

Număr telefon: +1 617-588-9600

Afiliatele companiei TotalEnergies au propria existență juridică și statut juridic independent. Societatea care publică acest Site aparține companiei TotalEnergies. „TotalEnergies” și ”Compania TotalEnergies” sunt uneori utilizate pe acest Site pentru mai multă ușurință, iar referirile se fac în general către TOTALENERGIES S.A. (holdingul) și filialele și afiliații săi. De asemenea, cuvintele „noi” și „nostru” sunt folosite pentru a se referi la Societate sau la orice societate din compania TotalEnergies în general sau la cei care lucrează pentru acestea. Aceste expresii sunt utilizate și în cazul în care nu există un scop util al identificării societății sau a societăților. Din aceste expresii nu se poate deduce că TOTALENERGIES S.A. sau oricare dintre filialele sau afiliații acesteia sunt implicate în afacerile și gestionarea oricărei alte societăți din compania TotalEnergies.

2. Informații despre activități

Acest Site prezintă informații privind anumite activități ale Societății și companiei TotalEnergies. Societatea poate modifica informațiile conținute de acest Site în orice moment și fără o notificare prealabilă.

3. Proprietate intelectuală

3.1 Proprietatea societății

3.1.1 Toate informațiile sau documentele (imagini text, animate sau statice, baze de date, sunete, fotografii, know-how sau produse citate) stocate pe Site, precum și toate elementele create pentru Site și structura sa generală sunt fie proprietatea Societății sau a societăților din compania TotalEnergies sau care fac obiectul unor drepturi de utilizare, copiere sau comunicare către public care le-au fost acordate.

3.1.2 Aceste informații, documente și articole sunt supuse legilor care protejează drepturile de autor, în măsura în care acestea au fost puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui Site. Nu a fost acordată nicio licență sau vreun drept altul decât cel de vizualizare a Site-ului niciunei părți cu privire la drepturile de proprietate intelectuală.

3.1.3 Copierea documentelor de pe Site este autorizată doar ca o informare pentru uz personal și privat. Orice copiere sau utilizare a copiilor efectuate în alte scopuri este interzisă în mod oficial și este supusă unei autorizări prealabile și oficiale de către Societate. În toate cazurile, copierea autorizată a informațiilor stocate pe acest Site trebuie să citeze sursa și să facă referiri adecvate cu privire la proprietarul acestora.

3.2 Mărci distinctive

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, denumirile de societăți, logotipurile, produsele și mărcile menționate pe Site sunt proprietatea Societății sau a societăților din Compania TotalEnergies sau sunt supuse drepturilor de utilizare, copiere sau reprezentare/comunicare către public acordare acestora. Nu aveți dreptul să le folosiți fără o autorizație scrisă prealabilă din partea Societății.

3.3 Baze de date

Societatea este administratorul bazelor de date de pe Site, iar Societatea este proprietarul oricăror baze de date puse la dispoziție. Nu puteți extrage sau reutiliza o parte substanțială, calitativă sau cantitativă, din bazele de date, nici măcar pentru scopuri private.

4. Obligațiile dumneavoastră  

4.1 Dreptul de a utiliza informația

Fiecare vizitator al Site-ului care furnizează informații acordă Societății toate drepturile transferabile privind respectivele informații și autorizează Societatea să utilizeze astfel de informații. Informațiile furnizate de vizitatori nu sunt considerate confidențiale. Cu toate acestea, in masura in care informațiile furnizate sunt date cu caracter personal, așa cum sunt definite acestea de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora,, ceea ce înseamnă că ne angajăm să prelucrăm aceste informații în conformitate cu Politica noastră de Protecție a Datelor cu Caracter Personal care se aplică acestui Site.

4.2 Respectarea dispozițiilor legale

Fiecare vizitator al acestui Site certifică, de asemenea, că respectă aceste măsuri și legi în vigoare și, în special, că:

  • Are capacitatea și mijloacele necesare pentru a accesa și utiliza Site-ul;
  • A verificat că dispozitivul pe care îl utilizează nu conține niciun virus și este perfect funcțional;
  • Acordă Societății și partenerilor acesteia, dacă este cazul, dreptul de a utiliza informațiile furnizate (altele decât datele cu caracter personal);
  • Trebuie să păstreze confidențialitatea și, prin urmare, este răspunzător pentru utilizarea și securitatea codurilor de acces și a parolelor pe care Societatea le poate transmite pentru a accesa anumite secțiuni. Societatea își rezervă dreptul de a vă suspenda accesul pe Site în cazul utilizării frauduloase sau a încercărilor de utilizare frauduloasă a respectivului acces.

​​5Link-uri hypertext

5.1 Activarea link-urilor. Societatea își declină oficial orice responsabilitate cu privire la conținutul Site-urilor spre care furnizează link-uri. Aceste link-uri sunt oferite utilizatorilor acestui Site ca un serviciu. Vă rugăm să consultați termenii și condițiile generale și politica de protecție a datelor cu caracter personal pentru site-urile în cauză, pentru a înțelege practica acestora. Decizia de a urma link-uri le aparține exclusiv utilizatorilor Site-ului. Putem modifica sau șterge un link de pe acest Site în orice moment.

5.2 Autorizarea link-urilor: Dacă doriți să creați un link hypertext către acest Site, trebuie să obțineți o autorizație scrisă prealabilă din partea Societății, utilizând datele de contact furnizate la finalul acestui document.

6. Notificare oficială

6.1 Informații

6.1.1 Informațiile („Informațiile”) disponibile pe acest site sunt furnizate cu bună-credință.

6.1.2 Aceste Informații sunt considerate corecte atunci când sunt publicate pe Site. Cu toate acestea, Societatea nu declară și nu garantează faptul că Informațiile sunt complete sau exacte. Dumneavoastră suportați toate riscurile care decurg din încrederea pe care o aveți în Informații. Informațiile sunt furnizate cu condiția ca dumneavoastră sau orice altă persoană care le primește să își poată determina interesul pentru un anumit scop înainte de utilizare. În niciun caz Societatea nu va accepta răspunderea pentru prejudiciul care decurge din încrederea în Informațiile respective, utilizarea lor sau utilizarea unui produs la care acestea se referă.

6.1.3 Informațiile nu vor fi considerate recomandări pentru utilizarea informațiilor, a produselor, a procedurilor, a echipamentelor sau a formulelor care încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă înregistrată. Societatea își declină orice răspundere, explicită sau implicită, în cazul în care utilizarea Informațiilor contravine unui brevet, unor drepturi de autor sau unei mărci înregistrate.

6.1.4 Societatea și toate filialele sau sucursalele deținute în mod direct sau indirect, precum și orice altă societate din companiei TotalEnergies respinge categoric orice interpretare care poate asimila conținutul Site-urilor sale unor oferte de achiziție sau incitări la achiziționarea de acțiuni sau de alte titluri negociabile listate sau nelistate.

6.1.5 Nu este acordată nicio garanție explicită sau implicită cu privire la natura comercială a Informațiilor furnizate sau a adecvării acestora pentru un anumit scop, precum și a produselor la care se referă Informațiile respective.

6.1.6 Societatea nu se obligă în niciun caz să actualizeze sau să corecteze Informațiile diseminate pe Internet sau pe serverele sale web. În mod similar, Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau corecta conținutul Site-ului în orice moment, fără notificare prealabilă.

2. Declarații anticipative

6.2.1 Informațiile prezentate pe acest Site pot conține declarații anticipative cu privire la poziția financiară, rezultatele operaționale, activitățile și strategia industrială a Societății, TOTALENERGIES S.A. și/sau a societăților din compania TotalEnergies. Astfel de declarații sunt supuse unor riscuri și incertitudini. Aceste declarații se bazează pe credințele și ipotezele managementului și pe informațiile pe care managementul le deține în prezent. Declarațiile anticipative includ informații referitoare la previziuni, proiecții, sinergii anticipate și alte informații privind rezultatele viitoare posibile sau asumate și pot fi precedate sau urmate sau pot include cuvinte precum „crede”, „se așteaptă”, „anticipează”, „intenționează”, „planuri”, „obiective”, estimări” sau expresii similare. Declarațiile anticipative nu sunt asigurări cu privire la rezultate sau valori. Ele implică riscuri, incertitudini și ipoteze. Rezultatele viitoare pot diferi semnificativ de cele exprimate în aceste declarații anticipative. Mulți dintre factorii care vor determina aceste rezultate și valori depășesc capacitatea de control sau previziune a Societății.

6.2.2 Documentele incluse pe acest site pot conține informații anticipative cu privire la Companie (inclusiv obiective și tendințe), precum și declarații anticipative în sensul Private Securities Litigation Reform Act din 1995, în special în ceea ce privește situația financiară, rezultatele operațiunilor, afacerile, strategia și planurile TOTALENERGIES. Aceste date nu reprezintă previziuni în sensul Regulamentului European nr.980/2019. Asemenea informații și declarații anticipative incluse în aceste documente se bazează pe o serie de date economice și ipoteze elaborate într-un anumit mediu economic, competitiv și de reglementare. Acestea se pot dovedi inexacte pe viitor și sunt supuse unui număr de factori de risc care ar putea conduce la o diferență semnificativă între rezultatele reale și cele anticipate, inclusiv fluctuațiile valutare, prețul produselor petroliere, capacitatea de a realiza reduceri de costuri și eficiența funcționării fără a perturba în mod nejustificat operațiunile de afaceri, considerațiile de reglementare a mediului și condițiile economice și de afaceri generale. Anumite informații financiare se bazează pe estimări, în special în evaluarea valorii recuperabile a activelor și a eventualelor deprecieri ale activelor aferente.

Nici TOTALENERGIES și niciuna dintre filialele sale nu își asumă vreo obligație de a actualiza public nicio informație sau declarație anticipativă, nici un obiectiv sau tendință conținute în aceste documente, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel. Informații suplimentare despre factorii, riscurile și incertitudinile care ar putea afecta rezultatele financiare ale Societății sau activitățile Companiei sunt furnizate în cel mai recent Document de Înregistrare, versiunea în limba franceză, înaintată de Societate autorității franceze a piețelor financiare, și cel mai recent raport anual din Formularul 20-F, depus la Comisia americană pentru valori mobiliare („SEC”).

6.3. Disponibilitate

Societatea nu garantează că Site-ul va funcționa fără întrerupere sau că serverele care asigură accesul la acesta funcționează și/sau site-urile terțe la care se referă link-urile hypertext nu conțin viruși.

7. Actualizarea termenilor și condițiilor de utilizare a Site-ului și legea aplicabilă

Societatea poate actualiza aceste Condiții de Utilizare a Site-ului în orice moment. Prin urmare, sunteți invitat să vă consultați în mod regulat cele mai recente Condiții de Utilizare în vigoare. Aceste condiții generale de utilizare a Site-ului sunt supuse legilor aplicabile.

8. Detalii de contact

Dacă aveți întrebări referitoare la termenii și condițiile generale de utilizare a Site-ului, le puteți transmite prin e-mail la [email protected].