Skip to content

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si cookie-urile

Bun venit pe site-ul www.totalenergies.ro("Site-ul"). Vă rugăm să rețineți că altor site-uri din Compania TotalEnergies li se aplică alte condiții generale și politici de protecție a datelor cu caracter personal. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.

Prezenta Politică are scopul de a vă informa cu privire prelucrarea de date cu caracetr personal pe care o realizeaza subscrisa in calitate de operator, precum si cu privire la drepturile și libertățile pe care le puteți exercita în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, prezenta Politică descrie măsurile puse în aplicare în vederea protejării acestor date.

TOTALENERGIES MARKETING ROMANIA S.A (denumit în cele ce urmează "Operatorul" sau „TOTAL ROMANIA”), cu sediul social in Sat Cristian, Comuna Cristian, Str. Stejarilor, Nr. 2, județ Braşov, înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. Registrul Comerţului: J8/721/2005, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J08/721/2005, CUI RO 17379570 este „operatorul de date”, având responsabilități privind prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în gestionarea site-ului. Aceste operațiuni de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu legea aplicabilă, îndeosebi Regulamentul european nr. 679/2016 („GDPR”) si celelalte dispoziții legale aplicabile.

1. Scopul prelucrării, baza legală, durata de stocare și tipurile de date colectate

Când vizitați site-ul, este posibil să fie nevoie să ne furnizați anumite date cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, pentru a utiliza serviciile puse la dispoziție.
In ce privește partenerii contractuali /potențiali parteneri contractuali, vizitatori in sediile Operatorului,, participanți la diverse evenimente, concursuri organizate de Operator, utilizatorii Site-ului, Operatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Datele de contact (de exemplu, nume, prenume, adresa email, număr telefon, functie) ale utilizatorilor Site-ului si/sau ale reprezentanților partenerilor /potențialilor parteneri contractuali persoane juridice;
b) Date cu funcție de identificare (in general datele înscrise in cartea de identitate sau in alte acte de stare civila) de exemplu pentru castigatoriii anumitor concursuri, evenimente organizate de TOTALENERGIES MARKETING ROMANIA S.A.;
c) imagine foto, imagine video (ale participanților la anumite concursuri, evenimente organizate de Operator sau ale vizitatorilor care intra in sediile deținute de TOTAL ROMANIA);
d) date geo localizare, in cazul utilizării cartelelor de acces in perimetre deținute de Operator;

Operatorul prelucrează date cu caracter personal, in următoarele scopuri si in baza urmatoarelor temeiuri legale:

a) interesul legitim: Operatorul de date prelucrează anumite date personale care vă vizează în scopul furnizării serviciilor sale (de exemplu în scopul „gestionării interogărilor pe care le faceți utilizând formularul de contact”). În special, putem colecta anumite elemente ale datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării externe, pentru a răspunde solicitărilor de informații pe care ni le adresați și pentru a afla cum să vă îndeplinim mai bine nevoile. De asemenea, putem prelucra datele personale in baza acestui temei juridic atunci cand prelucrarea ar avea ca scop asigurarea pazei bunurilor si persoanelor, protecția informațiilor deținute de Operator
b) în vederea încheierii si executării unui contract: informațiile sunt necesare pentru încheierea unui contract cu Operatorul, fără acestea contractul neputând fi încheiat (de exemplu atunci cand completati formularul din sectiunea „vanzari directe” de pe Site-ul nostru; 
c) consimtamantul: datele sunt prelucrate in baza acestui temei atunci cand se realizeaza, de exemplu, în scop de marketing, comunicare si informare privind produsele si serviciile oferite de TOTAL ROMANIA, pentru a răspunde solicitărilor dvs. de informații și pentru a înțelege mai bine așteptările dvs,, pentru îmbunătățirea permanenta a calității serviciilor si produselor oferite, promovarea produselor oferite, chestionare. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment fără a pune în pericol orice operațiuni de prelucrare deja finalizate, scriind la următoarea adresă: [email protected]
d) Informațiile sunt necesare pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile legale, îndeosebi a celor prevăzute de legislația contabilă, de arhivare, legislația fiscală si alte norme legale aplicabile, dupa caz. Fără acestea, Operatorul nu ar putea procesa solicitarea dumneavoastră si ar incalca legea (de exemplu prelucrarea anumitor date expres prevazute de lege pentru intocmirea facturilor sau pentru acordarea premiilor, etc).

În formularele noastre online, câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc. Dacă nu răspundeți la întrebările obligatorii, nu vă vom putea furniza serviciul (serviciile) solicitat(e).

Datele dvs. personale nu vor fi procesate ulterior într-un mod care nu este compatibil cu scopurile descrise in prezenta Politica si/sau deasupra sau dedesubtul formularelor de colectare. Datele dumneavoastră sunt stocate dupa cum urmeaza:

Temeiul prelucrării Durata stocării
Interesul legitim Datele dumneavoastră sunt stocate cel mult trei (3) ani, începând de la cel mai recent contact al dumneavoastră cu TOTALENERGIES MARKETING ROMANIA și, dacă este cazul, pot fi stocate în fișiere intermediare, pentru perioada de prescripție aplicabilă
Incheierea sau executarea unui contract Pe toata durata contractului si pentru o perioada ulterioara necesara in vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept in instanță sau in fata altor autorități publice sau private ori a organelor jurisdicționale (aceasta perioada poate depăși 5 ani, in funcție de modul de calcul al termenelor de prescripție a dreptului la acțiune)
Consimtamantul Până când vă retrageți consimțământul, vă dezabonați sau solicitați să le ștergem. In ceea ce priveste desfasurarea evenimentelor, concursurilor organizate de TOTALENERGIES MARKETING ROMANIA datele sunt pastrate pe durata de desfășurare a respectivelor evenimente, precum si pentru o perioada de 12 luni, ulterioara sau, daca este mai lunga, pentru perioada necesara in vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept in instanță sau in fata altor autorități publice sau private ori a organelor jurisdicționale.
Indeplinirea unei obligatii legale Datele personale pot fi păstrate pe perioada legala necesara prevazuta de lege (de exemplu legea arhivarii, dispozitii legale contabile, fiscale, prevenirea si combaterea spalarii banilor, legislatia muncii, etc);

 

3. Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră personale pot fi comunicate uneia sau mai multor departamente ale Operatorului de date sau companiilor din cadrul TotalEnergies Group și unuia sau mai multor parteneri, contractanti, distribuitori independenți sau subcontractanți în scopurile mai sus mentionate. In cazul in care prelucrarea este realizata in baza consimtamantului Dvs, comunicarea catre acesti destinatari va avea la baza consimtamantul Dvs, informat in acest sens.

Dacă lăsați un comentariu / recenzie (review) al unui produs destinat a fi postat online, s-ar putea să vi se solicite publicarea unor informații personale pe site (de exemplu, nume prenume). Având în vedere caracteristicile internetului, și anume captarea nerestricționată a datelor publicate și faptul că este dificil sau chiar imposibil controlul modului în care terții pot utiliza aceste date, vă informăm că vă puteți opune acestei publicări contactându-ne în modalitatea detaliată în articolul 7 de mai jos.

4. Transferuri de date

Orice transfer de date către o țară din afara Spațiului Economic European se efectuează în conformitate cu reglementările aplicabile și astfel încât să vă protejăm datele în mod corespunzător.

În scopul serviciilor furnizate pe acest site, datele dumneavoastră (de exemplu: date de contact si, atunci cand este necesar, date de identificare) pot fi transferate către unul sau mai multe departamente ale Operatorului de date sau companiilor din cadrul TotalEnergies Group.

Din acest motiv, Compania TotalEnergies a adoptat „Regulile corporative obligatorii" (BCR), care guvernează transferurile intra-grup de date cu caracter personal care provin din Spațiul Economic European.

Pentru transferurile de date care nu sunt acoperite de BCR, în țările din afara Spațiului Economic European, sunt furnizate alte garanții: de ex in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie, cu respectarea clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de autoritatea de supraveghere din Romania sau adoptate de Comisia Europeana.

Puteți solicita o copie scriind la [email protected].

In general, în scopul operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate de TOTALENERGIES MARKETING ROMANIA, datele dumneavoastră sunt transferate în afara Uniunii Europene către următorii destinatari:

Destinatar Tipuri de date transferate Scopul transferului Țara de stabilire Baza legală a transferului
TotalEnergies Marketing Services Nume, prenume, adresă e-mail Serviciul clienți Singapore Clauze contractuale standard de la operatorul de date la subcontractant.
Puteți obține o copie a acestor clauze scriind la
[email protected]

 

5. Securitatea datelor și confidențialitate

Operatorul de date ia măsurile necesare pentru a păstra securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale, inclusiv pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau dezvăluirea către terți neautorizați.

6. Managementul cookie-urilor

6.1. Principiu

Un cookie este un fișier care permite unui site să salveze informații referitoare la navigarea pe site de pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, paginile accesate, data și ora navigării, link-urile accesate) pentru a ușura vizitele pe site.
Puteți să ștergeți în orice moment cookie-urile stocate pe computerul dumneavoastră, vă puteți opune stocării cookie-urilor noi și primi o notificare înainte de stocarea de cookie-uri noi, schimbând setările browser-ului conform instrucțiunilor de mai jos („Tipuri de cookie-uri, cookie-uri și statistici și setări”).
Rețineți că, dacă eliminați un modul cookie sau dacă vă opuneți stocării cookie-urilor tehnice și funcționale de pe dispozitivul dumneavoastră, este posibil să nu puteți utiliza unele dintre serviciile site-ului.

6.2. Tipuri de cookie-uri, cookie-uri și statistici și setări

Cookie-urile instalate pe serverul dumneavoastră atunci când navigați pe site sunt destinate exclusiv activării sau facilitării comunicațiilor electronice sau sunt strict necesare pentru furnizarea serviciului pe care îl solicitați (cookie-uri de limbă, cookie-uri de autentificare etc.) sau cookie-uri statistice sau alte module cookie, în conformitate cu condițiile de mai jos.
Atunci când cookie-urile necesită acordul dumneavoastră pentru a fi salvate, vă solicităm acest acord prin intermediul link-ului „Aflați mai multe” afișat pe prima pagină a site-ului pe care intrați.

6.2.1. Ce cookie-uri sunt instalate?

- Cookie-uri emise de Operatorul de date

Cookie Descriere Cum vă opuneți? Perioada
Site (has_js) Conține informații despre sesiunea de navigare și le permit utilizatorilor să se înregistreze pe site. Consultați articolul 6.2.2 de mai jos Șters la închiderea browser-ului
Site (cookie_agreed) Memorează opțiunea vizitatorului cu privire la cookie-uri Consultați articolul 6.2.2 de mai jos 13 luni

 

- Cookies emise de terți

Editorul modulului cookie Descriere Cum vă opuneți? Perioada
Score Card Research Beacon Permite aflarea numărului de vizitatori de pe Site

http://www.sharethis.com/privacy

Click pe butonul „Opt Out” pentru cookie-urile publicitare sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

2 ani
ShareThis Permite distribuirea pe diverse platforme sociale

http://www.sharethis.com/privacy

Click pe butonul „Opt Out” pentru cookie-urile publicitare sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

__unam (9 luni)

__stdlxmap (7 zile)

__stgmap (7 zile)

__stid (24 ore)

__uset (24 ore)

STPC (24hours)

METRIXLAB Permite și înregistrează deschiderea formularului prin care vizitatorii își pot exprima gradul de satisfacție cu privire la site Vă rugăm contactați [email protected] sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos 7 luni
FASTFONT Permite îmbunătățirea afișării conținutului Consultați articolul 7.2.2 de mai jos Șters la închiderea browser-ului
TWITTER Înregistrează datele de identificare pentru distribuirea pe twitter Din profilul dumneavoastră, mergeți la pagina Setări de Securitate și debifați căsuța de sub secțiunea „conținut promovat” sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos 18 luni
FACEBOOK Înregistrează datele de identificare pentru distribuirea pe Facebook

https://www.datalogix.com/privacy/

derulați pagina până la capitolul „Alege”, click pe ultima sintagmă „click aici” din paragraf și completați informațiile care vă privesc sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

2 ani
Gigya
(_gig_lt/glt_, ucid, gmid, GLEC, gig3pc, gig3pctest, _gig_llu, _gig_llp, gst, glnk, GSLM_, gig_loginToken__session, gig_loginToken_, gig_loginToken__visited, gig_loginToken__exp)
Conectarea utilizatorului Gigya vă permite să creați un cont total pe toate paginile site-ului mypace.total.com, să vă conectați și să vă modificați informațiile personale făcând click pe butonul "Conectare" din partea superioară a barei de meniu. În contul dvs., puteți accesa o gamă largă de servicii. Cookie-urile create de Gigya vă permit să vă autentificați și să rămâneți conectat. Pentru mai multe informații, consultați pagina „Politică de confidențialitate” a Gigya.  

- Cookie-uri statistice

Editorul modulului cookie Descriere Cum vă opuneți? Perioada

AT INTERNET

idrxvr
 
tmst

Permite să vedem câți vizitatori accesează Site-ul și cât de des o fac. http://www.xiti.com/en/optout.aspx sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos 7 luni

 

Cookie-urile statistice sunt utilizate pentru a măsura numărul de vizite, numărul de pagini vizualizate, activitatea utilizatorilor pe site și rata de revenire a acestora. Instrumentul statistic utilizat, Xiti-AT INTERNET, generează un modul cookie cu un identificator unic, care este stocat, conform legislatiei actuale in vigoare, pe o perioadă maximă de 3 ani de la comunicare, atunci cand legea nu prevede alt termen (de exemplu 5 ani de la solicitarea unei instante judecatoresti sau organ penal). Adresa dumneavoastră IP este, de asemenea, colectată pentru a determina orașul/localitatea din care accesați site-ul. Adresa IP este anonimizată imediat după utilizare, astfel încât persoana dumneavoastră să nu poată fi identificată. Datele statistice privind vizitele pe site sunt colectate de către furnizorul AT INTERNET și ulterior transferate către Operatorul de date într-o formă agregată și anonimizată, printr-o interfață web la care doar el are acces. Datele colectate nu sunt transferate terților sau utilizate în alte scopuri. Puteți bloca aceste cookie-uri în orice moment prin opțiunea de renunțare descrisă mai sus, făcând click pe link-ul http://www.xiti.com/en/optout.aspx.

6.2.2. Cum ștergeți modulele cookie, cum primiți notificări despre stocarea acestora sau cum modificați setările browser-ului?

 • Cum ștergeți cookie-urile deja stocate pe computerul dumneavoastră?
    - Pe computerul dumneavoastră
    - Pe partiția C:\, selectați fișierul Windows;
    - Deschideți fișierul „Fișiere internet temporare”
    - Selectați toate fișierele (CTRL A);
    - Alegeți opțiunea „ștergere”.
 • Cum modificați setările browser-ului pentru a respinge sau pentru a fi informat cu privire la stocarea modulelor cookie?
    - În browser-ul Internet Explorer 5 (Microsoft): Selectați „Unelte”, apoi „Opțiuni Internet”. Faceți click pe fila „Securitate”, apoi pe „Nivel personalizat”, iar apoi derulați până la secțiunea „cookies”. Lângă „Permiteți modulele cookie stocate pe computerul dumneavoastră”, selectați „Întreabă înainte” pentru a fi notificat sau „Dezactivează” pentru a refuza toate modulele cookie;
    - În browser-ul Internet Explorer 6, 7 sau 8 (Microsoft): Selectați „Unelte”, „Opțiuni Internet”, „Confidențialitate”, iar apoi nivelul pe care doriți să-l aplicați;
    - În browser-ul Firefox: Faceți click pe „Unelte” și selectați „Opțiuni”. Pe fila „Confidențialitate și securitate”, debifați căsuța „Acceptare module cookie de la site-uri”;
    - În browser-ul Chrome (Google): Faceți click pe „Personalizează și controlează Google Chrome” și selectați „Setări”. La „Confidențialitate și securitate”, faceți click pe „Setări de conținut” și activați „Blochează cookie-urile de la terți”.

7. Drepturile dumneavoastră/Contact

În conformitate cu reglementările în vigoare, si sub rezerva anumitor dispoziții legale care va pot limita aceste drepturi, aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge și de a vă opune utilizării datelor cu caracter personal care vă privesc. In cazul in care va opuneti prelucrarii datelor, Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia motivelor legitime imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

De asemenea, aveți dreptul de a vă da consimțământul prealabil cu privire la activitățile de marketing, de a va retrage acest consimtamant in orice moment (fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare)  și de a vă opune acestora în baza reglementărilor aplicabile.

Puteți cere să vă fie comunicate datele dumneavoastră personale sau ca aceasta sa fie transmise direct de la Operator la alt operator (portabilitatea datelor) și aveți dreptul de a da instrucțiuni pentru utilizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, după moartea dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita restricționarea prelucrarii in anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date).

Nu in ultimul rand, puteți depune o sesizare la autoritatea de supraveghere competentă, Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Dacă doriți să exercitați aceste drepturi sau să obțineți alte informații vă rugăm să ne trimiteți o solicitare la următoarea adresă: [email protected].