Skip to content

Declarație de accesibilitate digitală Declarație de accesibilitate digitală

Ce înseamnă accesibilitatea digitală?

Un website ușor accesibil este acela care permite tuturor utilizatorilor de internet să acceseze conținutul său și folosește software sau hardware de specialitate pentru a facilita accesul la informații și persoanelor cu dizabilități.

Un astfel de website va permite utilizatorilor:

 • navigheze cu ajutorul sintetizatorului de voce sau cu ajutorul afișajelor Braille (mai ales pentru utilizatorii care au dizabilități de vedere).
 • personalizeze afișajul de conținut al website-ului în funcție de nevoile lor (mărirea caracterelor sau schimbarea culorilor, etc).
 • navigheze fără să folosească mouse-ul, doar cu ajutorul tastaturii sau cu ajutorul unui ecran tactil. 
  Etc.

Declarație de accesibilitate

TotalEnergies SE se angajează să își dezvolte website-ul, rețelele de intranet și extranet, precum și pachetele software, pentru a fi accesibile digital și în conformitate cu legile și hotărârile în vigoare.

În acest scop vom implementa următoarea strategie și următoarele acțiuni:

Această declarație de accesibilitate se aplică prin: https://totalenergies.ro/.

Starea de Conformitate

Website-ul demonstrativ https://totalenergies.ro/ a fost proiectat cu ajutorul generatorului de site-uri web al companiei TotalEnergies. Cu ajutorul acestui generator, putem să creăm numeroase website-uri folosind aceeași structură pentru toate. Toate componentele ce pot fi publicate folosind generatorul de website-uri sunt vizibile în website-ul demonstrativ.

Rezultatele testelor

Generatorului de website-uri i-au fost făcute multiple îmbunătățiri ce țin de accesibilitate, ceea ce înseamnă că structura tuturor website-urilor web concepute de acest generator are aceslași de accesibilitate ca și website-ul demonstrativ.

Efectuarea unui audit de conformitate RGAA pentru fiecare dintre cele 194 de website-uri create (și altele care urmează a fi create) de acest generator s-ar fi dovedit a fi anevoioasă și dificilă. 

Așadar, am efectuat auditul de conformitate impus de Atalan pe website-ul demonstrativ realizat de generatorul de website-uri. În urma acestuia a reieșit că:

 • 76% dintre criteriile versiunii 4.1 RGAA sunt îndeplinite.

Trebuie menționat că auditul nu a inclus un audit al conținutului editorial al website-ului (articole, știri, evenimente etc.). Pentru a garanta un nivel bun de accesibilitate pentru conținutul editorial, TotalEnergies a implementat următoarele acțiuni:

 • Verificarea faptului că interfața de actualizare editorială permite încărcarea de conținut accesibil și integrează opțiunea de ajutor pentru un conținut mai accesibil.
 • Integrarea tuturor regulilor de accesibilitate editorială în ghidul de contribuții oferit echipelor editoriale.
 • Cursuri menite să genereze notorietate și conștientizare asupra accesibilității editoriale.
 • Au fost efectuate audituri aleatorii de către autorități digitale - menite să identifice accesibilitatea conținutului editorial al website-urilor create de generator și să avertizeze managerii de site atunci când este identificat conținut inaccesibil. 

Conținutul inaccesibil

Detalii legate de non-conformități.

În cadrul auditului de accesibilitate efectuat website-ului demonstrativ au fost identificare următoarele non-conformități:

 • 1.2 Este corect ignorată de către asistența tehnică fiecare imagine decorativă?
 • 2.1 Are fiecare cadru online un titlu atribuit?
 • 3.2 Este suficient de mare contrastul dintre culoarea textului și culoarea fundalului pe fiecare pagină web (cu excepția cazurilor specifice)?
 • 3.3 Sunt suficient de contrastante culorile utilizate în componentele interfeței sau elementele grafice care poartă informații pe fiecare pagină web (cu excepția cazurilor specifice)?
 • 7.1 Este fiecare script compatibil cu cel al asistenței tehnice (dacă este necesar)?
 • 7.3 Poate fiecare script să fie controlabil prin tastatură sau dispozitive de indicare (cu excepția cazurilor specifice)?
 • 8.7 Este indicată în codul sursă, pe fiecare pagină web, schimbarea de limbă (cu excepția cazurilor specifice)?
 • 8.9 Etichetele (tags) nu trebuie folosite doar în scopuri de prezentare. Se respectă această regulă pe fiecare pagină web? 
 • 9.1 Sunt structurate informațiile prin utilizarea corespunzătoare a titlului, pe fiecare pagină web?
 • 9.2 Avem structura consecventă pe fiecare pagină web (cu excepția cazurilor specifice)?
 • 10.1 Se folosesc style sheets (foile de stil )pentru a controla prezentarea informațiilor pe website?
 • 10.10 Informațiile din fiecare pagină web nu trebuie prezentate doar în funcție de formă, dimensiune sau poziție. Se aplică semnificativ această regulă? 
 • 11.9 Sunt relevante titlurile fiecărui buton din fiecare formular (cu excepția cazurilor specifice)?
 • 11.13 Se subînțelege că formularul de input facilitează completarea automată cu datele utilizatorului?
 • 13.3 Are fiecare document descărcat, din fiecare pagină web, dacă este necesar, o versiune accesibilă (cu excepția cazurilor specifice)

Scutiri în cazul rapoartelor nefavorabile

 • Generatorul de website-uri are anumite componente (a se lua în calcul că aceste componente nu sunt neapărat prezente în acest site) care nu au fost supuse auditului. În cazul acestor componente care, fie nu au fost remediate, fie nu au fost audiate, raportul dintre frecvența de utilizare și remedierea lor ar fi nefavorabil.
 • Corectarea erorilor de valabilitate a codului (criteriul 8.2) a fost analizat și declarat ca fiind un raport nefavorabil pentru starea actuală a platformei.
  Alte cazuri specifice:
  - Blocare audio (utilizare rară, nefuncțional)
  - Slider de publicații (utilizare rară, va dispărea în curând)
  - Tabel comparativ (folosit rar, urmează a fi reproiectat)
  - Research condiționat (utilizare rară, nefuncțional)
  - Pagina cu liste filtrabile (raport nefavorabil)

Conținut care nu este supus normelor de accesibilitate:

 • Tool de gestionare a cookie-urilor Tealium
 • Butoanele de distribuire AddThis
 • Sistemul Google ReCaptcha
 • Player video Damdy (Wedia)

Informații despre datele de stabilire ale declarației de accesibilitate

Această declarație a fost întocmită la data de 2021/04/12.

Pentru realizarea website-ului, https://totalenergies.ro/ am folosit următoarele tehnologii:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Enviroment de testare

Verificările redării conținutului au fost efectuate pe baza combinațiilor furnizate de RGAA 4.1 cu următoarele versiuni:

 • Firefox 86
 • NVDA 2020.3
 • JAWS 2020
 • Android Talkback

Tool-uri folosite pentru evaluarea accesibilității

 • Color Contrast Analyser
 • Firefox development tools
 • Web Developer (Firefox extensions)

Paginile din website-ul demonstrativ care au fost supuse auditului de conformitate.

Auditul a fost realizat pe următoarele pagini web, definite obligatorii de RGAA:

 1. Home
 2. Contact
 3. Legal notice
 4. Accessibility
 5. Site map
 6. Cover with one link (carrousel)
 7. Digital graphic chart
 8. Audit blocks
 9. Follow us
 10. Business article
 11. News page
 12. News list
 13. Search results including the term « TotalEnergies »
 14. FAQ
 15. Presentation of TotalEnergies Web Factory

Feedback și contact

Dacă nu reușiți să accesați o informație sau un serviciu, vă rugăm să contactați persoana responsabilă de generatorul de website-uri https://totalenergies.ro/ pentru a vă oferi o alternativă accesibilă sau pentru a vă oferi informațiile dintr-o altă sursă.

 • Dacă nu reușiți să accesați un conținut sau un serviciu puteți contacta persoana responsabilă de site
 • Datele noastre de contact le gasiți aici
 • Dacă aveți nevoie de o informație specifică sau doriți să aflați mai multe despre abordarea de accesibilitate digitală a TotalEnergies, vă rugăm să ne contactați aici.

Daune

Dacă ați sesizat administratorul website-ului în legătura unui fapt care vă împiedică să aveți acces la informații sau servicii din portal și nu ați primit un răspuns satisfăcător, vă rugăm să: