Skip to content

Notificari legale

În conformitate cu prevederile regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal, TOTAL ROMANIA S.A(denumit în cele ce urmează "Operatorul" sau „TOTAL ROMANIA”), cu sediul social in Sat Cristian, Comuna Cristian, Str. Stejarilor, Nr. 2, județ Braşov, înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. Registrul Comerţului: J8/721/2005, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J08/721/2005, CUI RO 17379570  în calitate de operator de date, vă va procesa datele dumneavoastră în scopul incheierii sau executarii unui contract, în caz contrar contractul neputând fi incheiat sau executat sau în scopul furnizării serviciilor sale (de exemplu în scopul „gestionării interogărilor pe care le faceți utilizând formularul de contact”), in baza interesului legitim. Câmpurile obligatorii din formularul de contact pe care il completati sunt marcate cu un asterisc..  Ulterior transmiterii datelor, acestea vor putea fi prelucrate deopotriva pentru a ne indeplini obligațiile legale, îndeosebi a celor prevăzute de legislația contabilă, de arhivare, legislația fiscală si alte norme legale aplicabile, dupa caz. Fără acestea, Operatorul nu ar putea procesa solicitarea dumneavoastră si ar incalca legea (de exemplu prelucrarea anumitor date expres prevazute de lege pentru intocmirea facturilor sau pentru acordarea premiilor, etc).

În conformitate cu reglementările în vigoare si sub rezerva anumitor dispoziții legale care va pot limita aceste drepturi, aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge și a va opune utilizarii datelor cu caracter personal care vă privesc. In cazul in care va opuneti prelucrarii datelor, Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia motivelor legitime imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Puteți cere să vă fie comunicate datele dumneavoastră personale sau ca aceasta sa fie transmise direct de la Operator la alt operator (portabilitatea datelor) și aveți dreptul de a da instrucțiuni pentru utilizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, după moartea dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita restricționarea prelucrarii in anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date). Nu in ultimul rand, puteți depune o sesizare la autoritatea de supraveghere competentă, Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Dacă doriți să exercitați aceste drepturi sau pentru orice solicitare, utilizați formularul de contact sau transmiteți-o la următoarea adresă: [email protected].

Pentru o informare completa cu privire la prelucrarea de catre TOTAL ROMANIA a datelor Dvs va rugam sa accesati Politica privind protectia datelor cu caracter personal si politica Cookie.

In cazul in care doriti, va rugam sa ne transmiteti consimtamantul Dvs cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati in scopul transmiterii comunicarilor comerciale si campaniilor de marketing (evenimente, concursuri, produse, etc), prin bifarea casutelor de mai jos:

  • Sunt de acord să primesc e-mail-uri, mesaje text sau multimedia, apeluri de la TOTAL ROMANIA
  • Sunt de acord să primesc e-mail-uri, mesaje text sau multimedia, apeluri de la societati din Grupul Total

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment fără a pune în pericol orice operațiuni de prelucrare deja finalizate, in modalitatea descrisa in Politica privind protectia datelor cu caracter personal si politica cookie.